GoldCoins.cz | numismatika | zlaté mince | stříbrné mince

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky upravují a blíže vymezují podmínky uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím (GoldCoins, Eva Brabcová, P.O.BOX 572, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, IČ 74669346, DIČ CZ8651250014) a Kupujícím.
 2. Práva a povinnosti Prodávajícího

  1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v této objednávce do 15 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet do 15 pracovních dnů od přijetí platby.
  2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu Kupujícího a v případě platby předem obsahuje zálohovou fakturu.
  3. Objednávky se vyřizují v pořadí došlých. Přednostně jsou vyřizovány objednávky v e-shopu, následně emailové objednávky, nakonec objednávky došlé poštou na adresu Prodávajícího.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo neúplná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.
  6. Pokud Kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, Prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
  7. Zaslané zboží nelze vyměnit.
  8. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem Prodávajícího.
 3. Práva a povinnosti Kupujícího

  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží spolu s dalšími poplatky – poštovné, balné, pojištění, případně poplatek za dobírku, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
  3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího do jedné hodiny od odeslání objednávky.
  4. Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od obdržení zálohové faktury. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 4. Cena

  1. Cena zboží je uvedena v e-shopu www.goldcoins.cz přímo u každé položky.
  2. Uváděné ceny jsou včetně DPH.
  3. Ceny uvedené v e-shopu www.goldcoins.cz jsou platné v okamžiku objednávky a potvrzeny zasláním potvrzení objednávky na emailovou adresu Kupujícího.
  4. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení je Prodávající povinen uvést v potvrzení objednávky. Ceny se odvíjí od aktuálního ceníku České Pošty.
  5. Prodávající není plátcem DPH. Ceny jsou konečné.
 5. Platební podmínky

  1. Kupující hradí Prodávajícímu cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou.
  2. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou do 50000 Kč.
 6. Expedice zboží

  1. Zboží je zasíláno cenným psaním nebo cenným balíkem.
  2. Zásilka je pojištěna v plné výši kupní ceny.
  3. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti informovat Prodejce.
  4. Prodejce má povinnost expedovat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do 15 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet do 15 pracovních dnů od přijetí platby.
 7. Reklamační řád

  1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   • Zasláním e-mailu na adresu info@goldcoins.cz
   • Zasláním reklamace na adresu Eva Brabcová, P.O.BOX 572, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.
  2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a podrobný popis zjištěných závad.
  3. Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 15 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky.
  4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  5. Na průběh řešení reklamace se může kupující dotázat telefonicky, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.
 8. Evidence údajů a ochrana osobních dat

  1. Všechny Kupujícím poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta apod.). Se všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 9. Odpovědnost za přepravu

  1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.
 10. Změna Obchodních podmínek

  1. Prodávající má právo měnit Obchodní podmínky a zveřejňovat je na internetových stránkách www.goldcoins.cz